Nieuwsbrief November 2021

Beste 2.4 leden.

Na onze algemene leden vergadering op  oktober in Sneek zijn wij, als nieuw bestuur, enthousiast ,begonnen met  verschillende acties. Wij willen jullie regelmatig informeren over zaken waar we ons mee bezig houden. Vandaar deze nieuwsbrief.

Algemeen.

Onze inzet is om de 2.4 klasse weer nieuw leven in te blazen. Mede door de corona tijd is het allemaal wat ingedut. We willen de band tussen de zeilers weer steviger te maken waarbij de wedstrijden natuurlijk centraal staan. Ook willen we het aantal leden laten groeien. Dit o.a. door promotie , en communicatie. Wij kunnen dit als bestuur niet alleen doen. Wij hebben jullie daar hard bij nodig. Dus schroom niet om zelf ook met voorstellen te komen en /of bied je aan om zaken op te pakken., Cor

De volgende activiteiten hebben we inmiddels opgepakt;

Web site en facebook;

De website is volledig vernieuwd door Jeroen Desaunois (zoon van). Kijk er naar en geef opmerkingen door aan Nico Foekema. De facebook groep is natuurlijk ook van belang. Tot nu toe waren Bar, Cor de beheerders. We zijn nu opzoek naar vervanging. Wie meldt zich aan als opvolger. Dan even kontakt met Maria.

Whats app.

Er is een groepsapp voor de 2.4 klasse ooit gestart. Voor een snelle uitwisseling van informatie kan zo`n groepsapp handig zijn. Wel is het dan van belang dat het beperkt blijft tot zakelijke informatie uitwisseling . Vraag is of jullie dit wenselijk vinden. We horen het graag.

Wedstrijden.

Henk is druk bezig om de wedstrijdagenda voor het komend seizoen op de website te plaatsen. Verheugend is dat Rotterdam ons uitgenodigd heeft om het NK bij hun te houden en wel op 9-11 september. Verder is het mogelijk dat Antwerpen het EK mag organiseren. In dat geval zou dit in Zeeland gaan plaats vinden. Zou super zijn lijkt ons. Nog even afwachten.

Botenbank;

We willen ook een botenbank op de web-site zetten. Dus vraag en aanbod over boten en uitrusting. Henk is bezig om dit op te zetten.

Overige activiteiten;

Verder hebben we de formele overdracht met het oude bestuur opgepakt. We vergaderen in principe iedere 1e woensdag van de maand. Als je onderwerpen wilt agenderen meldt dit dan bij Ben (of Brugt).

Tot zover wat informatie waar we mee bezig zijn. Reageren ? Graag.

Met vriendelijke groet van Maria, Brugt, Nico en Henk

#

Comments are closed